Dagsorden for generalforsamling

Generalforsamling i Gribskov rottweilerklub
Onsdag d. 16 September 2020 kl. 19.00 på Gilbjergskolen, Afdeling Blistrup 
Toftegårds Vej, Blistrup

Dagsorden
Pkt. 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Allan Flemming Mortensen
Pkt. 2 Valg af minimum 2 stemmetællere.
Pkt. 3 Protokol over seneste generalforsamling – om dette kræves. 
Pkt. 4 Formandens beretning.
Pkt. 5 Kassererens forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.
Pkt. 6 Godkendelse af grundkontingent og fastsættelse af eventuelle ekstra kontingenter for indeværende år.
 1. Grundkontingent (Forenings kontingent fra Rottweilerklubben Danmark)
  Bestyrelsen foreslår 50,00 kr. (uændret)

   
 2. Ekstra kontingent (Træningsgebyr for medlemmer af hovedklubben)
  Bestyrelsen foreslår 675,00 kr.

   
 3. Ekstra kontingent (Træningsgebyr for ikke medlemmer af hovedklubben)
  Bestyrelsen foreslår 975,00 kr.

   
 4. Træningsgebyr for at deltage på efterfølgende hold/efterfølgende hund/efterfølgende husstand er 200 kr. (træningsgebyr for medlemmer af hovedklubben)

   
 5. Træningsgebyr for at deltage på efterfølgende hold/efterfølgende hund/ efterfølgende husstand er 300 kr. (træningsgebyr for ikke medlemmer af hovedklubben)

   
 6. Selvtrænere som ikke går på hold, og som er medlem af hovedklubben
  helårligt 550 kr. eller halvårlig 350 kr.
  Ikke medlemmer af hovedklubben, helårligt 750 kr. eller halvårlig 450 kr.
 
 1. Gæstetrænings gebyr 50 kr. pr. gang


Pkt. 7 Valg af bestyrelse.
 1. Tina M. Mortensen – modtager genvalg.
 2. Preben Mortensen – modtager genvalg.
 3. Ann Kristin Jensen – modtager ikke genvalg.

Opstiller til bestyrelse
 1. Vicki Sandø
 2. Marian Olsen
 
 1. Valg af 2 suppleanter.
 2. suppleant - 
 3. suppleant – 

Pkt. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant.
a. Revisor -
b. Revisorsuppleant -


Pkt. 9 Valg af diverse råd og udvalg
                  Valg af brugshunde udvalgs kontakt (BHU)  
                     Valg af eksteriør udvalgs kontakt (EU)  
Valg af opdrætter udvalgs kontakt (OU)  
                      Valg af mentaltest udvalgs kontakt (MT)
                     
                      Sponsorudvalg
Webmastere
Pladsudvalg
Festudvalg
                      RKD bladet
                       
Pkt. 10       Indkommende forslag

Pkt. 11 Eventuelt

 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite