Dagsorden for generalforsamling
Generalforsamling i Gribskov rottweilerklub.

Onsdag d. 13 marts kl. 19 i klubhuset Ny Mårumvej 214, 3230 Græsted.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsens
formand skriftlig i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen.
Dagsorden
 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Allan Flemming Mortensen

   
 2. Valg af minimum 2 stemmetællere.

   
 3. Protokol over seneste generalforsamling – om dette kræves.

   
 4. Formandens beretning.

   
 5. Kasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.

   
 6. Godkendelse af grundkontingent og fastsættelse af eventuelle ekstra kontingenter for indeværende år.
  1. a. Grundkontingent (Forenings kontingent fra Rottweilerklubben Danmark)
   Bestyrelsen foreslår 50,00 kr.
  2. b. Ekstra kontingent (Træningsgebyr for medlemmer af hovedklubben)
   Bestyrelsen foreslår 400,00 kr.
  3. Ekstra kontingent (Træningsgebyr for ikke medlemmer af hovedklubben)
   Bestyrelsen foreslår 700,00 kr.
  4. Træningsgebyr for at deltage på efterfølgende hold/efterfølgende hund/efterfølgende husstand er 200 kr. - for alle medlemmer.
  5. Selvtrænere som ikke går på hold, og som er medlem af hovedklubben, helårligt 550 kr. eller halvårlig 350 kr. Ikke medlemmer af hovedklubben, helårligt 750 kr. eller halvårlig 450 kr.

    
 7. Valg af bestyrelse.
  1. Verner Petersen – modtager genvalg.
  2. Kirsten – modtager genvalg.

    
  3. Valg af 2 suppleanter.
   1. suppleant
   2. suppleant


    
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

   
 9. Valg af diverse råd og udvalg
  1. Brugshunde udvalgs kontakt
  2. Eksteriør udvalgs kontakt
  3. Opdrætter-/avlsudvalgs kontakt
  4. Sponsorudvalg
  5. Webmastere
  6. Pladsudvalg
  7. Festudvalg

    
 10. Indkomne forslag
  1. Bestyrelsen foreslår ændring i mønstervedtægterne punkt 12:
   ”Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 5 ugers varsel, enten i Rottweilerklubben Danmarks medlemsblad, i foreningens eget medlemsblad, ved skriftlig indkaldelse direkte til hvert enkelte medlem eller på foreningens egen hjemmeside”.


    
 11. Eventuelt
Klik her for at få dit eget GoMINIsite