Velkommen til Gribskov Rottweilerklub

Det er vort håb, at du og din hund, vil få glæde af nogle af de mange tilbud vi kan give jer. Vi vil derfor forsøge at give dig et lille indblik i det arbejde, der foregår i vores Kreds.
Gribskov Rottweilerklub af en lokalforening af Rottweilerklubben i Danmark, som er opdelt i ca. 11 kredse fordelt over hele landet, og er en specialklub under Dansk Kennel Klub.
Rottweilerklubben Danmark har det overordnede formål at arbejde for en stadig forbedring af rottweileren, samt at udbrede kendskabet til rottweileren som familie- og brugshund.
Kredsen ledes af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer, valgt på den ordinære generalforsamling som afholdes en gang om året.
Klubben består af 35 medlemmer, hvor af de 27 er aktive.

Klubbens målsætning

Rottweilerklubbens kreds i Gribskov er et sted, hvor det sociale liv, for både menneske og hund, er i højsædet.
Vi dækker et område fra syd om Hillerød til Isefjorden.
Klubben er for alle med interesse i hundetræning og alle hunde er velkommen til at deltage i træning, arrangementer og konkurrencer i kredsen.
Men du behøver slet ikke at tænke i konkurrencebaner for at træne med din hund. Rigtig mange hundeejere træner  med deres hund fordi de synes at det er en god aktivering af hunden og hunden får en masse selvtillid og bliver mere lydig – hvilket er til gavn for både hund og fører. Du vil i løbet af vores sæson også få hjælp til at løse mange af de problemer der kan opstå i hjemmet. Til jer der ikke ønsker at træne på konkurrence plan har vi vores familie hold.
Vi lægger stor vægt på, at samværet med hunden skal være positivt, derfor acceptere vi ikke hiven og rykkende i hunden. Vi bestræber os på at lære vores kursister om hundeadfærd, så vi på den måde lære dem hvordan man som leder skal være opmærksom på hundens signaler og være en respektfuld leder for den. 
Gribskov rottweiler klub er IKKE tilhænger at ”legetime” for hundene.
Vi gør derfor meget ud af, at man som hundefører og hund lærer hinanden godt at kende og forstår hinanden. Vi lægger desuden vægt på andre aspekter i samværet med hunden og andre hundevenner. Der er klubaftener, ræveløb, gribskovløb, sommerfest, natløb, kredsmesterskab, julefrokost osv. som en væsentlig del af aktiviteterne i kredsen.
Kunne du tænke dig at bruge et par timer eller mere om ugen på at være sammen med din hund og andre hundevenner, så er rottweilerklubben Gribskov måske noget for dig.


Etiske retningslinjer for person tilknyttet Dansk Rottweiler klub

Her i linket under kan du læse mere om de retningslinjer vi følger her i klubben
http://rottweiler.dk/images/stories/PDF/20140831_Etiske_retningslinier.pdf

 
Det er vores erfaring, at en veltrænet hund også er en velfungerende hund, både for føren men i den grad også for vores omgivelser.

 
Der er et udsagn, og det lyder således:
Er du tilfreds, så sig det til andre, er du utilfreds, så sig det til os!!!
Klik her for at få dit eget GoMINIsite