Onsdag den 26/2 var der teoriaften i klubhuset.

 
Vi var ca. 12 der deltog.
Rikke stod for informationerne, og Kirsten havde lavet dejlig æblekage, og jeg selv havde chokoladekage med, så der var lidt at hygge med undervejs.
Aften skulle rumme lidt om Rottweilerklubben Danmark (RK), Helsinge rottweilerklub samt indlæringsprincipper.

 
Rottweilerklubben Danmark

Om Rottweilerklubben Danmark fortalte Rikke bl.a at den er oprettet i 1944, og at der er 16 lokalafdelinger. Der er 645 medlemskaber hvor af en del er familiemedlemsskaber.

Hovedeklubben rummer også avlsrådet (AR) Det er dem der bl.a står for; avl og opdræt, hvalpetest, unghunde mentaltest (UHM). Brugshunderådet (BHR) hører også herunder. De står for bl.a prøver og træning. Uddannelsesudvalget (UU) som bl.a står for udstillinger.

Rottweilerklubben Danmark udgiver bladet Rottweileren 4 gange årligt.


 
Vores egen klub

Så kom vi frem til det, der omhandler vores egen klub.

Her fortalte Rikke, at vi skal være opmærksomme på at aktiviteter, både vores egne, men også det vi kan deltage i ude i andre klubber, vil blive hængt op på vores tavle, lagt på facebook samt på vores hjemmeside. Der bliver gerne taget imod forslag/ideer til fordrag, kursus'er eller andet skæg.

Vi har 5 træningshold: hvalpe, lømmel, rally, hverdagslydighed samt selvtrænerhold. Det er super vigtig, at vi alle respekterer vores trænere, og dermed melder fra hvis vi ikke kommer til træning. De er der for vores skyld. Få din træners tlf. nr ved første træning.

Klubben kunnne super godt bruge sponsorer i 2014 så kan du, eller kender du nogle, der gerne vil støtte vores klub, ligger der en seddel i klubben med info.


 
Indlæringsprincipper

Positiv/negativ, forstærkning/straf

Positiv betyder tilfører (eks; godbidder, bold osv)
Negativ betyder fjerne (eks. godbidder, bold osv)

 
Klikkertræning

Når vi klikker træner vil vi gerne belønne den frivillige og rigtige adfærd vores hund tilbyder. Vi fokuserer på det vi ser og klikker derefter. Efter HVERT klik kommer der ALTID en godbid. Vores klikker er betinget forstærker, forbi den klikker umiddelbart inden godbid. Klikket giver os sekunder til lige at finde en godbid frem. Det er ment som en hjælp men ikke et must, at kunne bruge klikkeren. Vi skal alle vende os til at bruge den og stresser den os mere end den gavner, så drop den og brug et bestemt ord el. lyd som betinget forstærker. Vil du øve dig på brugen af klikker så sig til for der er øvelser man kan lave hjemme uden stress og jag.

 
Shaping

Ved shaping træner man kun med bløde metoder og ved hjælp at positiv forstærkning. Det kræver tålmodighed og det er alfa/omega at hunden har et normalt stressniveau og at der kun trænes i korte seancer. Træn ALTID med succes og træn ALTID frem ad (træn videre ved 80% succes)


Baglænskædning

Vend din øvelse helt om og start træningen med slutningen på øvelsen (sidste led, så næst sidste led osv.)Dette vil hjælpe din hund til bedre at huske hvad øvelsen skal ende med og gøre det nemmere at huske hvad det er der skal ske inden.
 
Rikke fortalte også om


 
De 4 daglige aktiveringsbehov
 
  1. søge
  2. indlæring
  3. balance
  4. problemløsning
det er behov som vores hunde skal have opfyldt hver dag og de alle 4 kan eks. løses ved søgning efter guf oppe og nede på et træ.

 
Tricks

At lære sin hund tricks er til glæde for både hund og fører. Man hygger sig sammen og derved styrker man forholdet. Det er sundt såvel psykisk som fysisk.


Sidst men ikke mindst

Husk; giv ikke "gratis" godbidder men giv godbidder efter udført korrekt job, træn med bløde godbidder og med noget der kun bruges til træningen.

Giv hinanden og vores hunde plads. Respekter at vores hunde har forskellig brug for space. Lad vær med at passere for tæt på hinanden ude ved bilerne. Hold afstand til bilerne...ikke alle hunde er ude på en gang. Overvej hvor du står og snakker når du har din hund med ude af bilen. Hjælp hinanden med evt. at sige; er du opmærksom på at der er eller kommer en hund?
 


Tak for en dejlig aften

Tina Mortensen
Klik her for at få dit eget GoMINIsite