Træningsgebyr i Gribskov Rottweilerklub
 
Holdtræning:

For medlemmer af Rottweilerklubben Danmark er prisen kr. 400,-
For ikke RKD medlemmer er prisen kr. 550,-
 
Alle der går på hold og som har betalt for holdtræning, kan i den afregnede periode benytte banen uden yderligere gebyr. Dog kun i de aktuelle træningstidspunkter Rottweilerklubben Gribskov har til rådighed. De kan ses på hjemmesiden og i klubhuset.
 
Nummer 2:
Prisen for at deltage på efterfølgende hold/ efterfølgende hund/ efterfølgende husstand er 
kr. 200,- for medlemmer af Rottweilerklubben Danmark.
kr. 300,- for ikke medlemmer. 

Selvtræning:

Man kan selvfølgelig også være medlem af Gribskov Rottweilerklub uden at tilmelde sig holdtræningen. Så er man "selvtræner" og kan efter registrering og betaling hos kassereren, benytte pladsen. Dog må selvtræning ikke finde sted på banen, når kredsen benytter den til træningshold, uden forudgående tilladelse fra den fungerende træner.
Aktuelle træningstidspunkter kan ses på hjemmesiden og i klubhuset.
 
Selvtrænere som ikke går på hold, og som er medlem af Rottweilerklubben Danmark, SKAL betale et årligt beløb på kr. 550,- eller halvårlig kr. 350,- Afregningsdatoen følger kalenderåret. 
 
Selvtrænere som ikke går på hold og som IKKE er medlem af RKD, skal betale et årligt beløb på kr. 750.- eller halvårligt kr. 450,- afregning følger kalenderåret. 
 
Generelt for ALLE:

Både som holdtræner og selvtræner er du et aktivt medlem af kredsen og vi forventer du bidrager at Gribskov Rottweilerklub er en god og velfungerende kreds.
 
Gribskov Rottweilerklub er som alle andre sportsklubber drevet på frivillig basis. Alle trænere, bestyrelsesmedlemmer m.v. arbejder ulønnet, fordi de brænder for sagen, men det er ikke ensbetydende med, at de kan klare alt selv.
Alle bedes være behjælpelig med bl.a. oprydning og opfyldning i klubhuset, hjælpe til med kaffebrygning, rengøring af klubhuset, oprydning på træningspladsen, maling og vedligeholdelse af klubhus og træningsudstyr, hjælp ved afvikling af aktiviteter, kurser, prøver samt overholde reglerne i klubben m.m.
Vi forventer ikke, at du leverer flere timer om ugen, blot du vil hjælpe en gang imellem. Det vil gøre driften af klubben meget lettere, til glæde og gavn for os alle sammen.
 

 

Ved indskrivning skal medbringes:

Vaccinations papir 
Kvittering for betalt udvidet forsikringspapir 
Medlemsnr. til Rottweilerklubben Danmark
Stamtavle (hvis sådan en ejes)
Træningssgebyr


 
Vi vil fra bestyrelsen opfordre de medlemmer af klubben, der ikke allerede er medlemmer af Rottweilerklubben Danmark, til at melde sig under fanerne. Link
Klik her for at få dit eget GoMINIsite